Науково-технічна фірма ТЕРМОГАЗ.

ukr

 

eng

 

rus

 

 

 

 

 

Про фірму

 

Програмні системи

 

Контакти

 

Додатки

 

Науково-технічна фірма ТЕРМОГАЗ - колектив, який системно проводить роботи у пакеті:

«розрахунково-теоретичні дослідження» a «методичні та програмні розробки» a  «впровадження в інженерну практику» з тематики автоматизації технологічних розрахунків у газовій та нафтовій промисловості. 

 

У коло робіт НТФ ТЕРМОГАЗ входять: 
        - збір, систематизація та запис до банку даних експериментальної інформації щодо фазових рівноваг та властивостей сумішей речовин – компонентів природних газів та нафт, 
        - аналіз та вибір за допомогою банку даних методів розрахунку фазових рівноваг та властивостей газоконденсатних та нафтових сумішей, 
        - розробка програмних засобів для інженерних розрахунків фазових рівноваг, властивостей та процесів підготовки, переробки та транспортування природних газів та нафт. 

Основним програмним продуктом НТФ ТЕРМОГАЗ є «Програмна система (ПС) для комп'ютерного моделювання технологій промислової підготовки природного газу та нафти, газорозподілу та фракціонування нафти та конденсату ГазКондНафта», яка зайняла провідні позиції у багатьох проектних організаціях газової та нафтової промисловості.

Програмна система являє собою науково-інтелектуальний продукт і створена на базі термодинамічного моделювання та програмування фазових рівноваг (складів фаз), властивостей та технологічних процесів при видобутку та промисловій підготовці та переробці природних газів та нафти. Призначена для цілей проектування та модернізації облаштувань газових, газоконденсатних та нафтових родовищ і дозволяє знаходити найефективніші технологічні рішення.

 

Керівник ПС к.т.н. Калашніков Олег Васильович

 

E-mail: o.kalashnikov39@gmail.com

 

 

© Науково-технічна фірма ТЕРМОГАЗ, 2022